RAUB - Pusat Kutipan Zakat (PKZ) Raub telah diberi peluang untuk berkongsi ilmu berkaitan zakat dengan membuka kaunter di program-program yang berlangsung di sekitar Raub pada baru-baru ini. Kaunter zakat ini dibuka untuk memberi pendedahan kepada orang ramai tentang kewajipan berzakat. Program ini berlangsung pada hari dan tempat berbeza iaitu di Pejabat Kesihatan Raub, Masjid Mahabbah Raub dan Masjid Abu Bakar Raub. Selain dari itu, melalui jemputan ke program-program sebegini PKZ turut berpeluang untuk memberi taklimat secara ringkas berkenaan dengan Wajib Taksir Zakat (WTZ) yang mana masih ramai lagi orang di luar sana belum mengetahui dengan lebih jelas bagaimana kaedah…
Temerloh – 23 April 2019 , Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ) telah lama mempunyaijalinan kerjasama yang baik dengan pihak ANIH Berhad selaku konsesi LebuhrayaPantai Timur Satu (LPT1), antaranya melalui penyediaan taqwim solat tahunan kepadasurau-surau ANIH dan penganjuran beberapa program bagi mendekatkan masyarakatdengan kedua-dua badan ini. Dalam proses menggiatkan dakwah kepada orang ramai tentang kewajipan berzakat,pada hari ini pihak PKZ sekali mengadakan program kolaborasi dengan pihak ANIHBerhad. Program ini dijalankan di hentian Rehat dan Rawat (RR) kawasanTemerlohTimur yang dihadiri oleh para peniaga RR Temerloh Timur dan Barat, Ahli BizZakatdaerah Temerloh dan pimpinan-pimpinan kampung berhampiran. Kesluruhannyaseramai 104 orang tetamu jemputan telah hadir…
11 April 2019, Kuantan - Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ), YH Dato’ Haji Halidan bin Md Daud telah membuat kunjungan hormat terhadap Yang Berhomat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang (SUK), Dato’ Sri Dr. Sallehuddin bin Ishak di pejabat beliau di Wisma Sri Pahang Kuantan. Semasa perjumpaan itu, YH Dato’ Haji Halidan bin Md. Daud telah mengambil kesempatan menerangkan perkembangan pelbagai kempen zakat yang sedang dilaksanakan oleh PKZ Pahang terutama berkaitan pelaksanaan proses ‘Wajib Taksir Zakat Pendapatan’ (WTZ) yang sedang dilaksanakan di negeri Pahang. YB Dato’ Sri SUK telah menyumbangkan beberapa idea dan saranan yang bernas bagi penambahbaikan proses…
Alhamdulillah hasil kutipan zakat harta pada tahun 2018 telah dapat mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang iaitu RM130.0juta. Bagi tahun 2018, kutipan zakat harta bagi seluruh negeri Pahang adalah sebanyak RM131.5juta. Ini bermaksud berlakunya peningkatan sebanyak 4.0% berbanding kutipan tahun 2017 iaitu sebanyak RM126.6juta. Dari segi bilangan, jumlah pembayar yang membayar zakat harta pada tahun 2018 adalah sebanyak 85,818 orang berbanding dengan tahun 2017 seramai 83,169 orang. Penyumbang terbesar bayaran zakat harta adalah daripada zakat pendapatan dan harta yang dibuat melalui potongan gaji. Sebanyak RM52.9juta telah diterima melalui potongan gaji dengan bilangan pembayar…