KUANTAN – Unit Kaunter Bergerak (UKB) Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ) dibukasepanjang tahun bagi memudahkan orang awam untuk membuat pertanyaan, kiraan danpembayaran zakat di lokasi yang ditetapkan. UKB menjadi pilihan bagi mereka yang tidaksuka bersesak ke pejabat PKZ di tengah-tengah bandar dan mengelak daripada masalahmencari tempat parkir.Kaunter Bergerak yang dibuka beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat dari pukul 9.00pagi hingga 4.00 petang di lokasi-lokasi terpilih sekitar Kuantan, Pekan dan Muadzam Shahtermasuk di beberapa buah Gugusan Felda berhampiran. Pada setiap hari Isnin UKB akanberoperasi di hadapan Bank Kerjasama Rakyat Indera Mahkota bagi memenuhi keperluanmasyarakat sekitar.Di Temerloh juga terdapat satu Unit Kaunter…
Kuantan – 6 Ogos 2019 bersamaan 5 Zulhijjah 1440HPusat Kutipan Zakat (PKZ) Pahang telah membuat lawatan `benchmarking' ke ibu pejabatZakat Pulau Pinang (ZPP) bagi perkongsian perancangan strategik operasi kutipan zakat antaradua pihak.Lawatan tersebut diketuai Pengurus Besar Kanan PKZ Pahang, YH Dato’ Haji Halidan bin Md.Daud dan disertai Ketua Bahagian Korporat, Haji Che Samsol bin Ibrahim, Ketua BahagianPemasaran, Zafridan bin Mohd Daud, Ketua Bahagian Dakwah, Felza Zulrrafaaee bin AbdulHamid dan para pegawai yang mewakili pejabat Zon Timur, Tengah dan Barat. Ketibaan YHDato’ dan para pegawai pada pagi itu telah disambut oleh Ketua Pegawai EksekutifZPP(CEO), Encik Amran bin Hazali, Timbalan Ketua Pegawai…
Kuantan, 7 Ogos 2019 – Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan dengan kerjasama PusatKutipan Zakat Pahang telah menganjurkan satu program yang dinamakan Minda Imam Besar.Program yang berbentuk Kuliah Dhuha Bersiri ini telah disampaikan oleh YH Ustaz Dato’ HajiBadli Shah bin Haji Alauddin yang membincangkan tajuk “Tanda-Tanda Kiamat” . program MIBini telah pun bermula pada 7 Ogos yang lalu dan akan diadakan secara bersiri pada setiap hariRabu bertempat di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.Kuliah Dhuha Minda Imam Besar ini disiarkan secara eksklusif oleh Media Zakat Pahangdengan kerjasama Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan secara langsung menerusizakatpahang.tv dan semua pengguna facebook…
Saluran pembayaran zakat terkini bagi orang ramai berzakat adalahmelalui aplikasi FPX (Financial Process Exchange) iaitu kaedahpembayaran online terkini di Malaysia. Walaupun saluran ini barudilancarkan dalam tempoh sebulan yang lalu, capaian pembayar telahmengumpul seramai 54 orang dengan amaun menjangkau hampir 30 riburinggit.Pelancaran aplikasi FPX ini telah disempurnakan oleh TYDP Majlis UgamaIslam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) merangkap Pengerusi PusatKutipan Zakat Pahang, YDH Orang Kaya Indera Pahlawan Dato’ Sri WanHaji Abdul Wahid bin Haji Wan Hassan pada 3 Julai 2019 lalu bertempat AlDante Pasta Palace, Kuantan.Para pembayar zakat di Negeri Pahang kini boleh membuat bayarandengan lebih mudah, cepat dan selamat secara…
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG