HALATUJU TAHUN 2020 PKZ PAHANG PEKAN, 1 & 2 Februari 2020 bersamaan7-8 Jmadilakhir 1441H - Pusat Kutipan Zakat Pahang (PKZ) telah berjaya mengadakan Bengkel Halatuju 2020 PKZ Pahang kepada  82 orang kakitangan PKZ Pahang bertempat di Ancasa Royale Resort, Pekan Pahang. Tujuan bengkel ini dilaksanakan bagi memberi pendedahan kepada kakitangan berkenaan prestasi 2019, Pelaporan Audit ISO dan perancangan gerak kerja tahun 2020 PKZ Pahang. Bagi gerak kerja tahun 2020, PKZ Pahang telah menggariskan 5 fokus utama iaitu ; Z-Barakah yang memberi fokus untuk memantapkan lagi urusan potongan gaji bagi Zakat Pendapatan. Z-Tijari, strategi bagi meningkatkan pembayaran zakat perniagaan. Z-STEP, mengenalpasti…
Alhamdulillah hasil kutipan zakat harta pada tahun 2019 telah berjaya meningkat sebanyak RM11.9 juta berbanding tahun sebelumnya. Bagi tahun 2019, kutipan zakat harta bagi seluruh negeri Pahang adalah sebanyak RM143.4 juta. Ini bermaksud berlakunya peningkatan sebanyak 9.0% berbanding kutipan tahun 2018 iaitu sebanyak RM131.5 juta. Dari segi bilangan pembayar, jumlah pembayar yang membayar zakat harta pada tahun 2019 adalah sebanyak 89,999 orang berbanding dengan tahun 2018 seramai 85,818 orang. Penyumbang terbesar bayaran zakat harta adalah daripada zakat pendapatan dan harta yang dibuat melalui potongan gaji. Sebanyak RM58.0 juta telah diterima melalui potongan gaji dengan bilangan pembayar seramai 62,122 orang. Amaun…
KUANTAN, 15 Januari 2020 – Sepuluh badan korporat telah menyerahkan zakat perniagaan bagi tahun 2019 berjumlah RM9,447,117.68 kepada Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) bertempat di Istana Abdulaziz, Bukit Istana, Kuantan. Badan korporat tersebut ialah FGV Holdings Berhad (FGV) yang diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif FGV Palm Industries Sdn Bhd, Encik Abdul Malik bin Sekak bagi menyerahkan zakat sebanyak RM2,124,974.00 manakala Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJTM) diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif LJTM, Tuan Haji Sr. Ismail bin Harun menyerahkan zakat sebanyak dua (2) juta ringgit. Koperasi Serbausaha Makmur Berhad (KOSMA) pula diwakili oleh Timbalan Pengerusinya, YH Dato’ Hajjah Nazilah binti Abd Latif…
KUALA LUMPUR, 10 Disember 2019 ;Pusat Kutipan Zakat (PKZ) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) telah mengadakan majlis perjanjian persahaman kerjasama menggunakan produk Ez-Zakat bertempat di Ibu Pejabat BMMB.PKZ Pahang diwakili oleh Pengurus Besar Kanan, YH. Dato’ Haji Halidan bin Md Daud bagi menandatangani perjanjian persefahaman dan disaksikan oleh Ketua Divisyen Perbankan Konsumer, Encik Zury Rahimee bin Zainal Abiden. Hadir sama dalam majlis tersebut ialah Ketua Pegawai Eksekutif BMMB, Encik Khairul bin Kamarudin. Majlis perjanjian kerjasama itu turut disertai oleh tiga (3) buah negeri lain iaitu Kelantan, Sarawak dan Pulau Pinang.Dengan jalinan kerjasama ini, pendeposit Bank Muamalat yang beragama Islam dapat menunaikan kewajipan berzakat ke atas…
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG