Displaying items by tag: syarat wajib zakat pendapatan

Monday, 15 October 2018 02:46

Apakah syarat wajib Zakat Pendapatan?

Zakat Pendapatan wajib dikeluarkan apabila cukup syarat-syarat berikut iaitu:

Islam, Merdeka, Cukup Nisab, Cukup Haul, Milik Sempurna dan Hasil Usaha Yang Baik.

Published in soalan lazim
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG