Displaying items by tag: tolakan

Sedia maklum kadar amaun bagi semua kategori dalam HadKifayah telah dikaji terlebih dahulu sebelum ditentukan dalam kiraan termasuk juga Pelepasan / Pemberian wajib Kepada Ibu Bapa dan Tolakan Lain dan ianya ada limitasi tertentu. Penggunaan limitasi ini adalah kerana bagi memastikan kadar tersebut sentiasa berada dalam lingkungan Had Kifayah (tidak sekadar peringkat doruriyat atau sehingga melepasi peringkat Tahsiniyat) yang telah ditetapkan oleh Syara'.

Published in soalan lazim

Tolakan Had Kifayah terdiri daripada 2 komponen iaitu komponen Kategori dan komponen Item

Kategori Had Kifayah yang terbahagi kepada 4 kategori iaitu

 1. Diri Sendiri samada (bujang atau berkahwin)
 2. Pasangan
 3. Anak 7 tahun ke atas
 4. Anak 0-6 tahun

Item Had Kifayah yang terbahagi kepada 9 item iaitu :

 1. Makanan
 2. Kediaman
 3. Pakaian
 4. Utiliti
 5. Pengangkutan
 6. Kesihatan
 7. Komunikasi
 8. Pendidikan
 9. Saraan Moden
Published in soalan lazim
© 2019 PUSAT KUTIPAN ZAKAT PAHANG