diari pkz

ID Pengguna

Kata Laluan


Belum Mendaftar?
Daftar ID

Kakitangan PKZP Sahaja

ID Pengguna
Kata Laluan

 


PENGERTIAN ZAKATDari segi bahasa:

Bersih, suci, subur, berkat dan berkembang
Pengertian perkataan “bersih dan suci” dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dari hak orang lain dan mensucikan dari dari sifat kedekut dan bakhil. Dalam erti kata lain juga zakat membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang lain.

Dari segi istilah syarak:

Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah s.w.t. supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang tertentu.

SEJARAH PENSYARIATAN ZAKAT

Pensyariatan kefarduan zakat berlaku pada tahun kedua Hijrah Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah Munauwarah sebelum pensyariatan kefarduan puasa di bulan Ramadhan

mukasurat 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7