Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2013 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 59,609,627.00 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil9,964,253.00
2Fakir9,485,251.00
3Miskin7,001,369.00
4Muallaf3,397,352.00
5Ibnu Sabil428,127.00
6Gharimin123,900.00
7Riqab0.00
8Fisabilillah29,209,375.00

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat