Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2013 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 74,239,167.00 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil6,395,244.00
2Fakir11,890,444.00
3Miskin8,339,559.00
4Muallaf4,463,504.00
5Ibnu Sabil496,666.00
6Gharimin1,115,668.00
7Riqab4,000.00
8Fisabilillah41,534,082.00

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat