Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2013 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 94,806,310.00 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil16,687,040.00
2Fakir11,056,082.00
3Miskin8,716,576.00
4Muallaf4,347,805.00
5Ibnu Sabil371,786.00
6Gharimin35,086.00
7Riqab11,250.00
8Fisabilillah53,580,685.00

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat