Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2013 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 111,416,232.42 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil14,071,307.57
2Fakir12,579,420.00
3Miskin10,075,784.50
4Muallaf5,849,171.72
5Ibnu Sabil354,312.30
6Gharimin11,133,598.41
7Riqab199,636.00
8Fisabilillah57,153,001.92

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat