Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2015 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 106,128,485.00 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil7,515.500.00
2Fakir14,004,983.00
3Miskin12,951,343.00
4Muallaf6,471,351.00
5Ibnu Sabil630,496.00
6Gharimin3,848,880.00
7Riqab238,460.00
8Fisabilillah60,467,472.00

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat