Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Agihan Zakat Harta Tahun 2016 oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

JUMLAH AGIHAN RM 135,267,442.00 JUTA
*Sumber dari MUIP
BilBentuk AgihanAmaun(RM)
1Amil15,280,928.69
2Fakir13,873,965.46
3Miskin19,352,577.84
4Muallaf7,262,436.32
5Ibnu Sabil520,811.49
6Gharimin255,487.00
7Riqab511,065.17
8Fisabilillah78,210,170.02

Bantuan Zakat Muip

Dermasiswa, Semak Permohonan - Sila klik butang di bawah;

Bantuan Zakat