Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Taksir Zakat Wang Simpanan

Nisab Semasa (RM)

 
1.Baki Terendah (kesemua akaun) (RM)
2.Jumlah Hasil Tidak Halal Yang Ada Di Dalam Akaun (Riba' dan sebagainya) (RM)
3.Kadar Zakat%
 

 
4.Jumlah Zakat (RM)