Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Taksir Zakat Emas Simpan

Nisab Semasa (RM)

Nilai 1 gram Emas (RM)

 
1.Berat Emas (dalam gram)gram
2.Kadar Zakat%
 

 
3.Jumlah Zakat (RM)

 

Taksir Zakat Emas Pakai

Nisab Semasa (RM)

Nilai 1 gram Emas (RM)

Uruf Pemakaian Emas

gram
 
1.Berat Emas (dalam gram)gram
2.Kadar Zakat%
 

 
3.Jumlah Zakat (RM)

 

Taksir Zakat Perak

Nisab Perak (gram)

gram
 
1.Berat Perak (dalam gram)gram
2.Kadar Zakat%
 

 
3.Jumlah Zakat (dalam gram)gram