Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Taksiran Zakat PendapatanTaksir Zakat Pendapatan
Nisab Semasa (RM)
Bahagian A : Komponen PendapatanAmaun (RM)
A1 : Hasil Penggajian dan Upah Setahun
A2 : Hasil Bebas dan Profesional Setahun (Bersih)
A3 : Hasil Aset Tetap Setahun (Bersih)
Jumlah Pendapatan ( A1 + A2 + A3 )
Bahagian B : Komponen Tolakan Haddul KifayahAmaun (RM)
B1 : Diri SendiriRM  14,400.00 x 1
B2 : Pasangan Bekerja RM  7,200.00 x
B3 : Pasangan Tidak Bekerja RM  3,000.00 x
B4 : Anak 0-6 Tahun RM  3,600.00 x
B5 : Anak 7 Tahun Ke Atas RM  2,400.00 x
Jumlah Tolakan Haddul Kifayah ( B1 + B2 + B3 + B4 + B5 )
 Bahagian C : Komponen Tolakan LainAmaun (RM)
C1 : Pemberian Wajib Kepada Ibu-bapa
C2 : Caruman KWSP
C3 : Caruman di institusi yang membayar zakat bagi ahli             
C4 : Lain-lain
  Jumlah Tolakan Lain ( C1 + C2 + C3 + C4 )
  
 
TAKSIRAN

Kaedah 1 - Tanpa Tolakan

Jumlah Bahagian A Didarab dengan 2.5%(x) 2.5%
@
PZB

Kaedah 2 - Dengan Tolakan Haddul Kifayah

Jumlah Bahagian A
Tolak
Bahagian B + Bahagian C

(-)
Baki x 2.5%
*
Amaun Baki mestilah sama atau melebihi kadar nisab semasa zakat
(x) 2.5%
@
PZB