Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Saham Simpanan
Nisab Semasa (RM)
 
1. Nilai Terendah Saham Dalam Setahun
2. Kadar Zakat %
   
3. Jumlah Zakat (RM)

Saham Jual Beli (Trading)
Nisab Semasa (RM)
 
1. Nilai Saham Ketika Cukup Haul
2. Kadar Zakat %
   
3. Jumlah Zakat (RM)