Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

LATAR BELAKANG

Pusat Kutipan Zakat Pahang ditubuhkan pada 16 September 1995 dan mula beroperasi pada 02 Januari 1996 dengan 9 orang kakitangan. Penubuhan PKZ Pahang adalah bertujuan bagi meningkatkan kutipan zakat di negeri Pahang yang bermula sejak tahun 1983 oleh Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP) dan Jabatan Agama Islam Pahang (JAIP)

Sebelum penubuhan PKZ Pahang, pada 1993, MUIP telah melantik sebuah badan swasta iaitu AZSB (Azzakah Sdn Bhd) untuk menguruskan kutipan zakat di daerah Kuantan sebagai percubaan. Oleh kerana Azzakah Sdb Bhd berjaya meningkatkan kutipan zakat 100% ,maka MUIP bersetuju supaya kaedah yang sama dilaksanakan diseluruh negeri Pahang pada tahun 1996 dengan pegangan saham 51% oleh MUIP dan 49% oleh AZSB. Empat tahun kemudian iaitu pada tahun 2000, MUIP telah mengambil alih PKZ Pahang sepenuhnya sehinggalah sekarang.

PKZ ditadbir oleh 4 orang Ahli Lembaga Pengarah yang terdiri daripada:

PENGERUSI

YDH Orang Kaya Indera Pahlawan
Dato Sri Wan Haji Abdul Wahid bin Wan Hassan
(SSAP.,SIMP.,DSAP.,SAP.,JSM.,AMP)
Timbalan Yang DiPertua Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang

AHLI-AHLI LEMBAGA PENGARAH

1. Yang Hormat Prof. Dato' Dr Abdul Monir bin Yaacob ,(DIMP.,KMN.,)
2. Yang Hormat Dato' Hajah Solehah binti Haji Osman (DIMP.,AMP.,PKC.,)
3. Yang Hormat Dato' Haji Halidan Bin Md Daud (DIMP.,SMP.,AMP)

KAKITANGAN

Bermula dengan 9 orang kakitangan sejak tahun 1996, PKZ Pahang terus berkembang dan kini telah mempunyai bilangan kakitangan berjumlah 85 orang. PKZ Pahang diketuai oleh seorang Pengurus Besar Kanan dan dibantu oleh tiga orang Pengurus Zon di Bahagian operasi yang merangkumi Zon Timur, Tengah dan Barat serta lapan orang Ketua Bahagian yang mengetuai Korporat, Pentadbiran dan Kewangan.