Nisab Zakat Semasa RM 14,082.56

OBJEKTIF

Memberi penerangan dan menyampaikan maklumat mengenai zakat harta dengan berkesan dan menggunakan kaedah terkini kepada masyarakat Islam di Negeri Pahang
Menyediakan kemudahan-kemudahan untuk membayar zakat kepada seluruh umat Islam di Negeri Pahang
Mengadakan kajian dan pembangunan dalam urusan zakat harta di Negeri Pahang Darul Makmur

FUNGSI

Menjalankan urusan yang berkaitan dengan pengurusan kutipan zakat harta di Negeri Pahang
Merekodkan, menyimpan dan mengemas kini segala maklumat yang berkaitan pembayar zakat harta
Menyerahkan wang kutipan zakat harta kepada MUIP mengikut garis panduan yang ditetapkan
Menyampaikan mesej dan dakwah kepada orang ramai tentang kewajipan menunaikan zakat

PIAGAM PELANGGAN

Kami sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, bertanggungjawab, amanah, cekap dan mesra kepada pelanggan-pelanggan kami di samping mewujudkan persekitaran kondusif berdasarkan Ilmu, Iman, Amal, dan Ehsan.

Kami juga bersedia untuk:
1. Menyelesaikan permasalahan zakat anda dengan segera
2. Memastikan anda berurusan dengan selesa dan dihormati
3. Membuat taksiran dan memproses bayaran zakat anda
4. Menjamin kerahsiaan maklumat anda
5. Mengingatkan haul zakat anda
6. Memenuhi setiap jemputan untuk perbincangan, taklimat dan penerangan zakat pada bila-bila masa
7. Menerima teguran dan cadangan anda
8. Memperbaiki perkhidmatan dari masa ke semasa
9. Menjaga sahsiah dan akhlak serta tunduk kepada perintah Allah S.W.T

NILAI MURNI - GIGIH, AMANAH, PENYAYANG

Gigih - Bersungguh-Sungguh, Berdaya Saing Dan Tidak Putus Asa

Gigih dalam menghayati dan melaksanakan perintah Allah SWT.

Gigih dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkanoleh PKZ Pahang.

Gigih dalam usaha untuk mendalami dan memahami ilmu pengetahuan mengenai zakat.

Amanah - Jujur, Ikhlas dan Telus

Amanah dalam menghayati dan melaksanakan perintah Allah SWT.
Amanah dan jujur dalam menyampaikan dan menerangkan ilmu zakat.

Penyayang - Mesra, Hormat dan Perihatin

Menyayangi organisasi sebagai punca rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT.

Menyayangi para pembayar zakat sebagai orang yang mentaati perintah Allah SWT.

Menyayangi golongan asnaf sebagai orang yang diuji oleh Allah SWT.

SLOGAN - Dirikan Solat Tunaikan Zakat

link