Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

berita22september2016

VIRAL PALSU MELALUI APPLIKASI WHATSAPP

Laman web yang dirujuk dalam viral melalui applikasi whatsapp (www.e-zakat.com.my) adalah portal Lembaga Zakat Selangor tetapi pihak LZS telah membuat penafian rasmi berkenaan viral tersebut.

Segala urusan bantuan zakat di negeri Pahang adalah dikendalikan sepenuhnya oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP). Kami difahamkan bahawa sebahagian besar fakta diviralkan juga tidak menepati dengan dasar bantuan pendidikan MUIP.

Untuk maklumat lanjut mengenai bantuan, boleh merujuk ke portal MUIP di www.muip.gov.my