Nisab Zakat Semasa RM 13,981.74

Zakatklik! adalah satu sistem pengendali android yang di dalamnya dimuatkan maklumat zakat harta secara ringkas melalui 4 butang di paparan utama iaitu INFO ZAKAT, KALKULATOR, PERKHIDMATAN dan SEMAKAN untuk peranti bergerak seperti telefon selular, komputer, tablet dan notebook. Sistem pengendali android Zakatklik! ini dibangunkan dengan usahasama di antara Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang bersama dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang.

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media

Media