QADA ZAKAT

Nisab Semasa
1. Nilai Pendapatan yang hendak diqada zakat
2. Kadar Zakat
Jumlah Zakat