Nisab Semasa
1. Baki Terendah (Kesemua akaun)
2. Jumlah Hasil Tidak Halal Yang Ada Di Dalam Akaun (Riba' dan sebagainya)
Kadar Zakat
Jumlah Zakat