Nisab Semasa
Nilai 1 Gram Emas
1. Berat Emas
2. Kadar Zakat
Jumlah Zakat Emas Simpan
Nisab Semasa
Nilai 1 Gram Emas
Uruf Pemakaian Emas
1. Berat Emas
2. Kadar Zakat
Jumlah Zakat Emas Pakai
Nisab Perak
1. Berat Perak
2. Kadar Zakat
Jumlah Zakat Perak