Kalkulator Taksiran Zakat Pendapatan

Kalkulator Taksiran Zakat Pendapatan
BORANG TAKSIRAN
 

Bahagian A : PENDAPATAN TAHUNAN

Amaun (RM)

Adakah Anda Ingin Membuat Tolakan?

Bahagian B : HAD KIFAYAH ISI RUMAH

Amaun (RM)

Bahagian C : HAD KIFAYAH BERSYARAT

Amaun (RM)
Bahagian D : KOMPONEN PELARASAN

Amaun (RM)

Bahagian E : TAKSIRAN

Amaun (RM)Bahagian F : ZAKAT

Amaun (RM)
(Tahunan)
(Bulanan)